Konferencja - Kapitał i Instrumenty Rozwoju

ORGANIZATORZY

Kapitał i Instrumenty Rozwoju

Konferencja dla Sektora Małych i Średnich Firm w Regionie Zagłębia Miedziowego Konferencja objęta Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (www.mpit.gov.pl)

Pakiet 100 zmian dla firm, Konstytucja Biznesu, Pakiet MSP czy konsultowany obecnie Pakiet Przyjazne Prawo to działania, które poprawiają prawne i instytucjonalne otoczenie biznesu. Stanowią one istotne elementy realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz nowe impulsy rozwojowe, które wprowadzają polską gospodarkę na wyższy poziom. Tematyka konferencji ma szczególne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a także wpisuje się merytorycznie w ramy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pracodawcy i przedsiębiorcy są istotnymi partnerami w realizacji tych działań, a naszym wspólnym celem jest podnoszenie efektywności polskiego biznesu przez rozwój innowacyjnych rozwiązań.

Do dyskusji zaprosiliśmy reprezentantów administracji państwowej, instytucji finansowych, przemysłu, nauki, przedsiębiorców i pracodawców (w tym sektora MSP), partnerów społecznych, NGO.

Celem Konferencji będzie dostarczenie wiedzy na temat obecnych i przyszłych rządowych rozwiązań dla przedsiębiorców z sektora MŚP, instrumentów dla budowania kapitału oraz dyskusja nad ścieżkami rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Tematy:

 • Wsparcie firm w rozwoju i budowie kapitału
 • Dostarczenie wiedzy na temat obecnych i przyszłych rządowych rozwiązań dla przedsiębiorców z sektora MŚP
 • Budowa kapitału w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania
 • Pozyskiwanie kapitału na rozwój
 • Zarządzanie kapitałem obecnym w firmie – planowanie i płynność finansowa
 • Dotacje unijne – jak wykorzystać ich potencjał

DO KONFERENCJI POZOSTAŁO

KONFERENCJA 2018

Program Konferencji

Lubin, 5 czerwca 2019 roku

Centrum Kultury MUZA w Lubinie, (ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin)

REJESTRACJA (10:00 – 10:30)

 

10:30-10:40 Otwarcie Konferencji

Beata Staszków – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Małgorzata Czerwińska – Dyrektor Bankowości Detalicznej Regionu Dolnośląskiego, PKO Bank Polski S.A.

Tomasz Iwaniec – Prezes Zarządu Financial Solutions ZM

10:40-10:50 Wystąpienie Gościa Honorowego

Krzysztof Kubów – Poseł na Sejm RP, Współpraca z przedsiębiorcami w kontekście Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

10:50 – 11:10 Korzyści dla MSP płynące z programów europejskich

Jerzy MichalakDyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej; Możliwości wsparcia dla MŚP z Funduszy Europejskich

11:10 – 11:20 Innowacyjne rozwiązania wspierające budowę kapitału firm z regionu Zagłębia Miedziowego

Bogusław Szarek – I Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”; Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.; Tomasz Iwaniec – Prezes Zarządu Financial Solutions ZM

11:20 – 12:35 SESJA PREZENTACJI

Kapitał i instrumenty rozwoju – zarządzanie kapitałem firmy, wsparcie z zewnętrznych źródeł finansowania

Prowadzący sesję: Tomasz Iwaniec – Prezes Zarządu Financial Solutions ZM

 1. Bartosz Mazurek – Prezes Zarządu Szkoła Inwestowania, Prosper Capital DM; Crowdfunding, debiuty giełdowe, Fundusze Inwestycyjne, Obligacje Korporacyjne

 2. Krzysztof Terlecki – Dyrektor I Oddziału w Lubinie PKO Bank Polski S.A.; Bankowość dla MŚP

 3. Krzysztof Morawski – Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych; Union Investment TFI S.A.; PPK a małe i średnie firmy

PRZERWA (12:35 – 12:50)

12:50 – 13:30 PANEL DYSKUSYJNY: Jak skutecznie wspierać rozwój przedsiębiorców?

Moderator: Tomasz Iwaniec – Prezes Zarządu Financial Solutions ZM

 1. Jerzy MichalakDyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

 2. Krzysztof Terlecki – Dyrektor I Oddziału w Lubinie PKO Bank Polski S.A

 3. Bartosz Mazurek – Prezes Zarządu Szkoła Inwestowania, Prosper Capital DM

 4. Krzysztof Morawski – Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych; Union Investment TFI S.A.

LUNCH (13:30 – 14:00)

14:00 – 14:30 Wystąpienie Gościa Specjalnego

Prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.; Wybrane aspekty płynności finansowej przedsiębiorstwa

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

PATRONAT

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER FINANSOWY

ZAREJESTRUJ SIĘ

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ – tutaj jest formularz zgłoszeniowy

“Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji konferencji: Kapitał i Instrumenty Rozwoju, Lubin, 5 czerwca 2019 roku, przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Związek Pracodawców Polska Miedź, mojego wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć i materiałów audiowizualnych wykonanych w ramach Konferencji Kapitał i Instrumenty Rozwoju. Zezwolenie, o którym mowa uprawnia do rozpowszechniana dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy), przez czas prowadzenia działalności statutowej Związku i bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celu informacji i promocji Konferencji Kapitał i Instrumenty Rozwoju. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o przyszłych konferencjach, seminariach i warsztatach oraz innych działaniach i projektach o niekomercyjnym charakterze, realizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania.” Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 31 maja 2019 r.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pełna klauzula RODO znajduje się tutaj